நல்ல தரமான தயாரிப்புகள், சேவை கருத்தில் கொள்வது, சரியான நேரத்தில் வழங்கல், நியாயமான விலைகள் மற்றும் பயனர்களுக்கு நல்ல செயல்திறன் கொண்ட தயாரிப்புகளை வழங்குதல், நிறுவனம் நல்ல புகழ் மற்றும் சிறந்த சேவையுடன் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள வணிகர்கள் மற்றும் பயனர்களால் விரும்பப்படுகிறது.

அலாய் வீல் சி.என்.சி லேத் மெஷின்